Belgrade Waterfront with refugees in front (Beograd na vodi, a ispred – izbeglice), 23. 1. 2017.

 

*english below*

U proteklih nekoliko nedelja smo, putem raznoraznih portala i medija, imali prilike da svedočimo katastrofalnim i nehumanim uslovima u kojima žive izbeglice blizu autobuske stanice u Beogradu. Neki od nas nisu mogli da prate situaciju samo putem medija; neki od nas su, vođeni savešću i zdravim razumom, otišli na lice mesta da se još jednom uvere u (novo)nastalu situaciju – sa tračkom nade da možda nije sve izgubljeno, i da nije toliko strašno kao što je predstavljeno.

Nažalost, istina je. I čini se da neće prestati.

(BBC: http://www.bbc.com/news/world-europe-38269119,

Are you Syrious: https://medium.com/@AreYouSyrious/ays-digest-09-01-if-you-are-cold-count-on-europe-to-steal-your-blanket-fd5399d4cd48#.27jpbrjue)

 

Meni se ne ćuti.

Ne, a da pre toga ne kažem koliko sam pod utiskom, sa milion znakova upitnika iznad glave u koje polako tonem; ne, a da ne promislim još jednom u kakvom svetu živimo i da li zaista može neko da u potpunosti bude srećan kada se ovakvi užasi dešavaju oko nas, nekada na nekoliko desetina kilometara. Dalje ili bliže – da li je bitno? Zar nismo svi braća i sestre pod ovim jednim nebom koje imamo?

Ne želim više ni da se pitam gde je nestala solidarnost, humanost i sve ostale ljudske vrednosti koje polako, ali sigurno, kao ljudi (kako sami sebe nazivamo – šta god to više značilo) gubimo. Ovo doba je za mene doba anti-evolucije i vašar monstruznosti, patnje i bola.

Gledajući kako se gradi famozni Beograd na vodi na samo nekoliko stotina metara od mesta gde se nalaze izbeglice i migranti, bukvalno mi se u jednom momentu slošilo – što psihički, što od toga što sam već pola sata udisala isparenja koja su posledica paljenja guma, plastike i čega sve ne. Stepeni: -7, i jedino što ti preostaje ako si napolju na takvim uslovima jeste da upravo pališ sve moguće i nemoguće što pronađeš.

Meni se ne ćuti, a da pre toga ne ukažem još jednom u kolikoj meri se krše ljudska prava i da njihova kršenja upravo imaju za posledicu ovakve životinjske uslove života u jednoj ,,evropskoj” metropoli. Svima koji znamo ovo, a posebno ljudima na kojima se lome koplja evropskih igrica sa kvotama i raznoraznim programima i dogovorima, – prepuna je glava priča o mučenjima od strane policije, o batinama, o pljačkanjima, smrti, silovanjima i gaženju po ljudskom dostojanstvu na svakom koraku.

Ne zanima me više šta radi srpska vlada, niti evropska, niti bilo koja. Ono što znam je da su mnogo više uradili najobičniji ljudi, bez podrške bilo koje velike NGO grupe kojoj su puna usta izbegličke krize i pružanju pomoći istim tim izbeglicama. Ono što znam je da među tim ,,teroristima”, ,,zverima”, ili kako ih već nazivamo – ima pametnih, sposobnih, tužnih ljudi, željnih svoje porodice i pristojnog života, bez bilo kakvih namera da bilo koga liše života ili nečeg drugog.

Možda sve savršeno funkcioniše u našim mikrokosmosima, gde imamo svoje porodice, prijatelje, i prilike da se slobodno krećemo i živimo svoj život u skladu sa svojim prohtevima. Neko nema tu šansu. Neko ostaje bez ekstremiteta zbog smrzavanja, a neko se zanima gradnjom milionskih projekata. I to je svet u kome živimo. Kapital i zakoni koji ga štite kao sijamski blizanci, a ljudska rasa nikada sjebanija i prepuna pojedinaca sa okrenutim leđima jedni od drugih.

U jednom momentu i taj mikrokosmos postaje iluzija.
I zato – neću da ćutim.

(Sonja Barać)

 


 

During those past few weeks we had the chance to see, trough various portals and media channels, catastrophic and inhumane conditions that refugees are currently facing near the bus station in Belgrade. Some of us, led by conscience and common sense, went to see if it’s really like that – with a glimpse of hope that maybe not everything is lost; that, maybe, is not so bad as the media represent it.

Unfortunately, it is true. And it seems it will not end soon.

(BBC: http://www.bbc.com/news/world-europe-38269119,

Are you Syrious: https://medium.com/@AreYouSyrious/ays-digest-09-01-if-you-are-cold-count-on-europe-to-steal-your-blanket-fd5399d4cd48#.27jpbrjue)

 

I don’t want to be silent.

Not before I say how much I am under the impression, with millions of question marks above my head in which I’m slowly sinking again; not before I re-think once again in what kind of world we live in, and can one be truly happy with all those horrors happening around us, sometimes few kilometers away. Further or closer from us – does it really matter where? Aren’t we all brothers and sisters under the same blue sky?

I don’t want to wonder anymore where are all human values went – values that we are, as human beings, slowly but surely losing from our sight. For me, this is the era of anti-evolution; era of horror, suffering and pain.

Looking at the buildings in development of the future Belgrade Waterfront project, I could also see all those people seeking refuge under the camp fire, just few hundred meters away. I felt bad – mentally, and also physically from inhaling fumes for the last half an hour, which are the result of burning rubber, plastic and what not. Outside is -7 degrees; and when is that cold, you will burn anything just to keep yourself warm enough.

I don’t want to be silent; not before I point out once again all those violations of basic human rights, that led to animal living conditions of those people in one of the ,,european” metropolis. To all of those people who know this, especially to people that are in the middle of those European games with odd and various programs and agreements, – their heads are full of stories of torture by the police, of beatings, kilings, raping, death. Full of stories where human dignity is there to be destroyed in every step of the way.

I don’t care anymore what Serbian, European or any other goverment is doing on this matter. What I know is that many people, who are not part of any major NGO group, helped way more in this so-called refugee crisis – more than those same major NGOs that are quite often the loudest in speaking of their assistance to those people and the crisis itself. What I know is that among those ,,terrorists”, ,,beasts”, or however we call them – are smart, capable, sad people, who want to be with their families and have a decent life; not even thinking of hurting anyone, or limit the rights of another human being.

Maybe everything works perfectly in our own microcosms, where we have our friends, family, and the right to move freely and live our lives according to our needs and desires. Some do not have that chance. Some lose their extremity due to frostbite – some are more into investing in multi-milion projects. And that is the world we live in today. Capital and law that protect them work perfectly, hand in hand, while the humankind is destroyed by us, humans, turning back on each other in every single way.

All of a sudden, you realize that this microcosm you live in is just an illusion.
And because of that – I don’t want to be silent.

(Sonja Barać)